Venue For Hire

KADAR HARGA BAGI SEWAAN TAPAK / KEMUDAHAN & PERKHIDMATAN TAMAN
CHARGES FOR VENUE RENTAL / FACILITIES & SERVICES

 

LOKASI / LOCATION KAPASITI / CAPACITY KADAR SEWA / RENTAL RATES
KAWASAN TAMAN PERMAINAN KANAK-KANAK / CHILDREN PLAYGROUND AREA

150 pax
(Max)

RM 200.00
NAME OF PLACES 250 pax
(Max)
RM 200.00
TAMAN KONSERVATER / CONSERVATORY GARDEN 100 pax
(Max)
RM 200.00
TAMAN PERMAINAN 'FANTASY PLANET' / FANTASY PLANET PLAYGROUND 50 pax
(Max)
RM 200.00
TAMAN MINI BALI / MINI BALI GARDEN 50 pax
(Max)
RM 200.00
TAMAN HELICONIA / HELICONIA GARDEN 50 pax
(Max)
RM 200.00
KAWASAN WAKAF TEROWONG MUZIUM / MUSUEM TUNNEL 150 pax
(Max)
RM 200.00
KAWASAN PULAU BOGAK / BOGAK ISLAND 150 pax
(Max)
RM 200.00
KAWASAN TEPIAN TASIK / LAKESIDE AREA 300 pax
(Max)
RM 300.00
KAWASAN TASIK TERATAI / LILY LAKE AREA 300 pax
(Max)
RM 300.00
KAWASAN COURTYARD TAMAN BUNGA RAYA / HIBISCUS GARDEN COURTYARD 150 pax
(Max)
RM 300.00
KAWASAN COURTYARD TAMAN ORKID / ORKID GARDEN COURTYARD 100 pax
(Max)
RM 300.00
TAPAK C & SUNKEN GARDEN 1500 pax
(Max)
RM 1000.00

 

 

Sewaan Baru Tapak Kanopi / Canopy Site Rental Rates

BUTIRAN / DETAILS KADAR SEWAAN / RENTAL CHARGES
Penggunaan satu (1) hingga tiga (3) hari pertama / Use one (1) until first three (3) days RM 10000.00 (per day)
Tambahan sewaan melebihi tiga (3) hari / Additional rental exceed three (3) days RM 5000.00 (per day)

*Tambahan 50% bayaran dikenakan untuk penggunaan selepas jam 7.00 malam hingga 12 tengah malam

*Sebarang pengurangan bayaran atau pengecualian bayaran memerlukan kelulusan Datuk Bandar Kuala Lumpur

 

 

Kadar Bayaran Bagi Penggambaran Filem, Drama dan Iklan Komersial / Rental Rates for Filming of Movies, Dramas and TV Commercials

BUTIRAN / DETAILS KADAR SEWA / RENTAL RATES CATATAN / REMARKS

Satu hari
(7.00 am - 7.00 pm)

RM 1000.00 Sewaan tertakluk kepada sewaan satu tapak sahaja

Setengah hari
(7.00 am - 1.00 pm)
(1.00 pm - 7.00 pm)

RM 500.00

 

Kadar Bayaran Penggunaan Punca Elektrik  / Plug Point Usage Charges

BUTIRAN / DETAILS KADAR SEWA / RENTAL RATES CATATAN / REMARKS

Per electric points

RM 30.00

Bagi walk-in user.

Cth: Pre-Wedding photo, majalah dan lain-lain berkaitan.

TOP